Hastalığı Sebebiyle Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması

Bugünkü makalemde sağlık sorunları sebebiyle rapor alan işçinin, işveren tarafından işten çıkarılması konusuna değineceğim.

Rapor alan işçinin iş akdinin feshedilmesi, çalışma süreleri üzerinden belirlenen ihbar sürelerine göre hesaplanmaktadır.


Süreli fesih yoluyla ihbar süreleri nedir?

Bir işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile iş akdini yerine getiren işçi ve işveren, çeşitli sebepler nedeniyle süreli fesih yoluyla iş sözleşmesini bitirmek istediğinde;

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesinde yer alan süreleri yerine getirdikten sonra işi sona erdirebilecektir. Bu sürelere uyulmadığı takdirde ise ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

4857 Sayılı İş Kanunu md.17’ye göre süreli fesih halinde;

  • Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.


İş sözleşmeleri;

İşi 6 aydan az sürmüş işçi için: 2 hafta

İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için: 4 hafta

İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için: 6 hafta

İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için: 8 hafta sonra feshedilmiş sayılmaktadır. Bu şartlara uymayan taraf, ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Rapor alan işçi, çalışma süresine göre ihbar süreleri olan; 2, 4, 6 ve 8 haftalık sürelere 6 haftanın eklenmesiyle bulunan 8, 10,12 ve 16 haftalık süreyi aşan ve tek seferde alınmış rapor sürelerinden dolayı, iş sözleşmesi işveren tarafından bildirimsiz olarak feshedilebilecektir.

Buradan anlaşılacağı üzere, rapor alan işçinin işten çıkarılabilmesi için ihbar süresinin üzerine 6 haftanın eklenmesi ve bu sürelerin dolması gerekmektedir. Süreler dolduğu takdirde işveren işçiyi bildirimsiz olarak işten çıkarabilecektir.


ÖRNEKLE AÇIKLAYACAK OLURSAK;

Bir işyerinde 1 yıldır çalışan Mehmet Bey, rahatsızlığı sebebiyle Giresun Devlet Hastanesi’nden 80 gün rapor almıştır. İşveren Mehmet Bey’i işten çıkarmak istediğinde;

Mehmet Bey 1 yıldır çalıştığı için ihbar süresi: 4 haftadır.

İşveren 4 hafta ihbar süresi üzerine 6 hafta eklediğinde; 10 hafta(70 gün) sonra Mehmet Bey’in iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilecektir.


Kaynak

Raşit Ulubey (Lebib Yalkın Dergisi)

Alitezel.com

MEHMET GÜNGÖR

S.M. MALİ MÜŞAVİR

GİRESUN SMMMO