• Şirket Kuruluşları (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli şirketler),
 • KDV iade işlemleri hazırlıkları,
 • Marka, Patent Tescil İşlemleri(Lisans, devir, iptal, yenileme) TSE (standart) izinleri, Sanayi Sicil belgeleri-İmalat belgeleri alınması işlemleri,
 • Mali Analiz ve Denetim işlemleri,
 • Muhasebe Denetim İşlemleri
 • SSK Denetim İşlemleri
 • İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Vergi incelemeleri ve SSK incelemeleri ,
 • Genel Kurulların Yapılması, Sermaye Artırımı, Şirket Birleşme – Bölünme – Nev’i Değişikliklerinin yapılması
 • Muhasebe Personelinin Egitimi,
 • Şirketlerin tasfiyesi 
 • Muhasebe sistemlerinin kurulusu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık,
 • Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler,