http://www.mehmetgungor.com

İlgili kararı incelediğimizde;


Esnaf ve Sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla Türkiye Halkbank A.Ş. tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2018 yılına devreden kredilere ve 01.01.2018-31.12.2018 tarihi arasında kullanılacak kredilere %50 faiz indirimi uygulanacaktır


Aynı şekilde Halk Bank Kuzey Kıbrıs Şubelerin de de bakiyesi 2018 yılına devreden kredilere ve 01.01.2018-31.12.2018 tarihi arasında kullanılacak kredilere %50 faiz indirimi uygulanacaktır.


Geleneksel, sanatsal, kültürel değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler kollarında ( el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini çömlek yapımı, ahşap oyma işleri v.b.) Maliye Bakanlığı’nca kabul edilen meslekler ‘’Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi’’ sahibi esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında 2018 yılında kullandırılılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullanılan kredilerden bakiyesi 2018 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanacaktır.


KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılabilecektir. Ancak, bu imkandan bakiyesi 2018'e devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacaktır. Bu Karar kapsamında 2018 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2018 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacaktır.


Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000,00 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2018 yılına devredenler için %100 faiz indirimi uygulanacaktır.


Başvuru tarihi itibarı ile son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacaktır. Kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz veya hibe desteği desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğine dair taahhütname alınacaktır.


2016 yılında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamındaki kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkârlar ile deprem, heyelan, sel afetleri ve terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlananlar bu hükümden istisna olacaktır.


MEHMET GÜNGÖR

S.M. MALİ MÜŞAVİR


GİRESUN SMMMO

www.mehmetgungor.com