İşyeri Kiralarının Bankadan Ödenmesi

İşyeri Kiralarının Bankadan Ödenmesi


Bir menkulün veya gayrimenkulün, kullanım tasarrufunun üçüncü kişilere bir bedel karşılığında verilmesine KİRA denilmektedir.

Devlet, mülk sahiplerinin vergi kaçırmasını engellemek amacıyla, kira gelir ve giderlerinin kontrol edilebilmesi için, yapılan ödemelerin bankadan geçmesini zorunlu kılmaktadır.

Maliye, konut kiralarının ve işyeri kiralarının ödenmesi arasında farklı bir limit izlemektedir. Konut olarak kullanılan alanların kiralanmasında bankadan ödeme sınırı olarak 500 TL belirlenmiştir. 500TL’yi geçmeyen konut kira ödemelerinin bankadan geçme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İşyeri kiralamasında ise durum farklıdır. İşyeri kira tutarı ne kadar olursa olsun bankadan geçme zorunluluğu vardır.

2017 yılında yürürlüğe giren 298 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde açıkça belirtildiği üzere;

MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.

İşyeri kiralarında, hem işyeri sahibi hem de kiracı birlikte sorumludur. Mükelleflerin 2018 yılında işyeri kira ödemelerini muhakkak bankadan geçirmelerine dikkat etmelidir. Bankadan geçmeyen ödemelerin tespiti durumunda hem mülk sahibine hem de kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilebilecektir.

Kaynak

Dr. Hasan Aykın (vergidosyası.com)

Vergihocası.com

 

MEHMET GÜNGÖR

S.M. MALİ MÜŞAVİR

GİRESUN SMMMO


05.02.2018